Công trình đã thực hiện

Một số công trình tiêu biểu Sơn Ngọc Bích đã thi công.

Giới thiệu Liên hệ

KHÁCH SẠN VỸ THUYÊN

10-12 TÔN THẤT ĐẠM, TP. ĐÀ NẴNG

VIỆN THIẾT KẾ BỘ QUỐC PHÒNG -...

Đường Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng