Công trình đã thực hiện

Một số công trình tiêu biểu Sơn Ngọc Bích đã thi công.

Giới thiệu Liên hệ

Dự án Silk Sense Hội An

Dự án Cocobay Đà Nẵng

Công ty thức ăn thủy sản Việt...

Viện thiết kế Bộ quốc phòng

Công ty Tân Hiệp Phát

Khách sạn Vỹ Thuyên

Công ty Cá Chàm

Công ty Kim Khí Miền Trung

Trung tâm phát triển thương mạ...

Khách sạn Như Minh

Karaoke X.O

Pearl Sea Hotel