Skip to main content

Sikafloor 264

168,000đ

Sikafloor 264 chủ yếu thích lớp sơn lót cho sàn bê tông và lớp vữa trát Sikafloor 264 chịu tải trọng từ vừa đến cao, hỗn hợp vừa có tính san phẳng


Liên hệ


Sản phẩm khác


Please sign in

Signin to manage your account.

Do not have an account? Signup

OR