VIỆN THIẾT KẾ BỘ QUỐC PHÒNG - PHẦN VIỆN MIỀN TRUNG

VIỆN THIẾT KẾ BỘ QUỐC PHÒNG - PHẦN VIỆN MIỀN TRUNG

Đường Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng


  • Thông tin công trình


Share